Telefon
WhatsApp

Telif Hakkı

Ticari Marka Kullanım Politikası
1 Ağustos 2022’de güncellendi

Hace Yapı REFERANSI
TİCARİ MARKA KULLANIM POLİTİKASI

Hace Yapı (“Hace Yapı”) ticari markalarını, hizmet markalarını ve logolarını korumak için önemli zaman ve kaynak yatırımı yapmıştır. Ticari markalar, kurumsal marka kimliğini oluşturmak ve korumak için önemlidir, ancak kötüye kullanım yoluyla kaybedilebilecek kırılgan haklardır.

Bu Ticari Marka Referans Kullanım Politikası (“Politika”), Hace Yapı’nın adların, markaların, ticari markaların, hizmet markalarının, logoların, sloganların veya diğer Hace Yapı tanımlayıcılarının (“Hace Yapı Markaları”) üçüncü şahıs kullanımına ve bunlara atıfta bulunulmasına ilişkin politikasını ortaya koymaktadır. ). Hace Yapı çalışanları Kurumsal Hukuk Hizmetleri sitesindeki ticari marka kullanım politikasına başvurmalıdır. Hace Yapı’nın ticari markaları veya Politika gereklilikleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen şu adresle iletişime geçin:

(support@hacede.com)

Hace Yapı Ticari Markalarının İzinli Kullanımı

Hace Yapı  kullanımınızın bu Politikada açıklandığı şekilde olması koşuluyla, adlarının, ticari markalarının ve hizmet markalarının yalnızca Hace Yapı ve ürün ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılmasına itiraz etmez. Bu Politika size, Hace Yapı    veya üçüncü taraflarla yapmış olabileceğiniz ayrı bir sözleşme uyarınca size verilen haklardan ayrı veya farklı olarak Hace Yapı Markalarını veya diğer üçüncü şahıs markalarını veya isimlerini kullanma hakkını vermez. Bu Politika, sahip olabileceğiniz sözleşmede yer alan ticari marka hükümleri ile birlikte okunmalıdır ve doğrudan ihtilaf halinde, Hace Yapı ile olan ayrı sözleşmeniz geçerli olacaktır.

Hace Yapı’ ve ürün ve hizmetlerini tanımlamak için Hace Yapı Markalarının düz metin sürümünü kullanabilirsiniz. Kullanımınız, Hace Yapı’nın sizi veya ürünlerinizi veya hizmetlerinizi desteklediğini, desteklediğini veya herhangi bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermeyebilir. Hace Yapı Markalarını kendi kurumsal adlarınız, ticari markalarınız veya tanımlayıcılarınızla birleştiremez veya Hace Yapı Markalarına kafa karıştıracak şekilde benzeyen adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar veya diğer tanımlayıcılar kullanamazsınız. Hace Yapı Markaları’ kullanmanız size Hace Yapı Markaları üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez ve ortaya çıkarsa, herhangi bir mülkiyet payını Hace Yapı’ya devredeceğinizi kabul edersiniz.

A) Genel İlkeler

Ticari Markalar ve Hizmet Markaları nedir?

Ticari markalar ve hizmet markaları, bir şirketi ürün ve hizmetlerinin kaynağı olarak tanımlayan ve ayırt eden kelimeler, kısaltmalar, logolar, semboller, etiket satırları veya sloganlardır. Geçerli bir markanın sahibi, başkalarının markasını belirli mal veya hizmetler için kullanmasını engelleyebilir ve bir başkasının ihlalinden kaynaklanan maddi zararları tazmin edebilir.

Ticari markalar ve hizmet markaları iki kategoride sınıflandırılabilir:

• Tescilli markalar (® sembolü ile gösterilir) uygun yasal süreçten geçmiştir ve ulusal bir ticari marka ofisinde tescil edilmiştir.

 Common law (kayıtsız veya bekleyen başvurular) işaretleri (bazen TM veya SM sembolüyle belirtilir) resmi olarak tescil edilmemiştir, ancak yine de geçerli ve uygulanabilirdir.

Hace Yapı, hem tescilli hem de tescilsiz ticari markalara sahiptir. Hace Yapı ticari markalarının kısmi listesine buradan ulaşabilirsiniz. Listede bir isim veya logonun bulunmaması, Hace Yapı’nın ürünlerinde, özellik veya hizmet adlarında veya logolarında sahip olduğu fikri mülkiyet haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

B) Genel Kurallar

1) Logoların Kullanımı

Hace Yapı’nın açık yazılı izni olmadan hiçbir Hace Yapı logosunu kullanamazsınız.

• Medya kuruluşu veya analist talepleri, support@hacede.com adresinden halkla ilişkiler ekibine yönlendirilmelidir.

• Distribütörler ve diğer ortaklar, Partner Link’teki güvenli oturum açma bilgilerini kullanarak logoları indirebilir.

 İş ortaklarının kullanımla ilgili soruları info@hacede.com adresine yönlendirilmelidir.

2) Hace Yapı  Kelime İşaretlerinin Kullanımı

Hace Yapı’nın kelime işaretlerini kullanımınızla ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymalısınız:

• Hace Yapı’nın Markalarının Bütünlüğünü Korumak.
Hace Yapı’nın Markalarını kullanımınız, Hace Yapı’, markalarını, ürünlerini veya hizmetlerini kötülememelidir.

• Yalnızca Onaylı Ticari Markaları Kullanın.
Hace Yapı’nın yetkili markalarının listesine buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen belirli kelime işaretleri (ör. Open Edge, Data Direct, Web Hızı vb.) için özel stilizasyona (ör. büyük ve küçük harf kullanımı) ve işaretin Hace Yapı® veya diğer Hace Yapı ile kombinasyonuna dikkat edin. İşaret. Her işaret yalnızca gösterilen sürümde kullanılmalıdır ve Hace Yapı Markalarının yazılışını kısaltamaz veya değiştiremezsiniz.

• Ticari Marka ve Hizmet Markası Sembollerini uygulayın.
Ortamdan bağımsız olarak, bir Hace Yapı Markasının bulunduğu iletişim, belge, ambalaj veya diğer materyallerin her kopyasında doğru ticari marka sembollerini (“®”,”TM” ve “SM”) kullanın. Uygun sembol, tüm başlıklarda, alt başlıklarda ve ilk olarak gövde metninde yer almalıdır.

• Ticari Markaları Doğru Şekilde Kullanın.
Hace Yapı’nın İşaretleri, sıfatlar ve ardından ortak bir isim, fiil veya başka bir ifade r. “Hace Yapı® Official® iş çözümleri platformu”) olarak kullanılmalıdır. Bir Hace Yapı Markasını jenerik olarak veya başkalarını jenerik olarak kullanmaya teşvik edecek şekilde kullanırsanız, Hace Yapı itiraz edecektir.

• Hace Yapı’nın Markalarını Hace Yapı ile ilişkilendirin.
Herhangi bir Hace Yapı Markasına atıfta bulunan iletişim, belge, ambalaj veya diğer materyallerin her bir kopyasında en az bir kez aşağıdaki bildirimi sağlayın: “[Kullanılan markayı/markaları tanımlayın] Hace Yapı ABD ve diğer ülkelerde.”

• Hace Yapı’nın Markalarını Ayrı ve Farklı Tutun.
Hace Yapı Markaları, diğer herhangi bir kuruluşun logolarından, ticari markalarından veya hizmet markalarından ayrı olarak kullanılmalı ve başka bir kuruluş veya ürün veya hizmetlerinin adının bir parçası olarak kullanılamaz. Şirketinizin markası, bir Hace Yapı  İşareti bağlamında yalnızca Hace Yapı  ürünleri ve hizmetleri ile diğer şirketinkiler arasındaki bir ilişkiyi belirtmek için kullanılabilir r. çüncü Taraf Şirketin] yazılımı, Hace Yapı® tarafından desteklenmektedir”). Hace Yapı ile var olmayan bir ilişki veya ilişki imasında bulunamazsınız.

• Ticari Marka Yönergelerini uygulayın.
Hace Yapı’nın Markalarını doğru şekilde kullanmak için gereken bazı özel araçlar, örnekler ve yönergeler için aşağıdaki Ticari Marka Yönergelerine bakın.

Hace Yapı MARKA İLKELERİ

Bu yönergeler, size özel araçlar, örnekler ve Hace Yapı Markalarının uygun şekilde iletilmesi ve görüntülenmesiyle ilgili diğer ayrıntılı bilgileri sağlayarak Politika’ya uymanıza yardımcı olacaktır.

A) Hace Yapı (marka adı) ve Hace Yapı (şirket adı)

Bir ürün veya hizmetten bahsederken Hace Yapı® kullanılmalıdır. Şirketten bahsederken Hace Yapı (® sembolü olmadan) kullanılmalıdır.

B) Kelime Markalarının Doğru Kullanımı

Hace Yapı’nın kelime işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır.

Bir Ticari Markayı Sıfat Olarak Kullanın, Ardından Uygun İsim Tanımlayıcı(lar)ı

Doğru. Hace Yapı® Official® iş kuralları yönetim sistemi, Hace Yapı® Official® iş platformuyla entegre edilebilir.

Yanlış. Hace Yapı Official® Hace Yapı® Official® ile entegre edilebilir.

Ticari Markaları Asla Mülkiyet Halinde Kullanmayın

Doğru. Hace Yapı® Official® iş kuralları yönetim sistemi.

Yanlış. Hace Yapı®nın Official® iş kuralları yönetim sistemi.

Ticari Markaları Asla Çoğul Olarak Kullanmayın

Doğru. Geliştirme ihtiyaçlarınız için Hace Yapı® Official® iş çözümlerini kullanın.

Yanlış. Geliştirme ihtiyaçlarınız için Hace Yapı® Officials® iş çözümlerini kullanın.

Bir Ticari Markayı Asla Tireleme

Doğru. Hace Yapı® Official® yazılımı, hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır.

Yanlış. Hace Yapı® Official® özellikli yazılım, uygulama geliştirmeyi hızlandırır.

Bir Ticari Markayı Asla Değiştirmeyin

Doğru. Uygulamaları web‘de etkinleştirmek için Hace Yapı® Web Speed® geliştirme araçlarını kullanın.

Yanlış. Uygulamaları web‘de etkinleştirmek için Hace Yapı® Web Speed geliştirme araçlarını kullanın.

Bir Ticari Marka için Uygun Büyük Harf Kullanın

Doğru. Hace Yapı® Official® iş platformu.

Yanlış. Hace Yapı® OFFICIAL® iş platformu.

Ticari Markadan Sonra Genel İsim(ler) İçin Küçük Harf Kullanın

Doğru. Hace Yapı® Official® iş platformu.

Yanlış. Hace Yapı® Official® İş Platformu.